Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS

UNIQA Online-AKCIJA IO webbaner 728x90px

Revizije i finansijski izvještaji

PETNAESTA PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE (ZEMLJIŠTE, OBJEKTI, PRISTUPNI PUT, OPREMA FARME ZA TOV PILIĆA) STEČAJNOG DUŽNIKA - KOKO-DŽADA d.o.o. Gračanica u stečaju (važi do 28-11-2017)

  (pitanja i odgovori) NABAVKA DJEČIJIH NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA - Općina Novi Grad Sarajevo (važi do 01-12-2017)
(izmena javnog poziva) NABAVKA DJEČIJIH NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA - Općina Novi Grad Sarajevo (važi do 01-12-2017)
(izmjena/dopuna tenderske dokumentacije) NABAVKA DJEČIJIH NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA - Općina Novo Sarajevo (važi do 24-11-2017)
(pitanja i odgovori) IZDAVANJE RUKOPISA NAGRAĐENIH NA KONKURSU FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO - Fondacija za Izdavaštvo Sarajevo (važi do 01-12-2017)
USLUGE PREDREVIZIJE I REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU - JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (važi do 04-12-2017)
NABAVA USLUGA VANJSKE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA - Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres (važi do 28-11-2017)
BANKARSKE USLUGE IZDAVANJA PLATEŽNIH GARANCIJA - Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik (važi do 18-12-2017)
(pitanja i odgovori) USLUGE IZDAVANJA BANKARSKIH GARANCIJA PREMA J.P. SRBIJAGAS U 2018. GODINI - BH-GAS d.o.o. Sarajevo (važi do 29-11-2017)
(izmjena/dopuna tenderske dokumentacije) USLUGE IZDAVANJA BANKARSKIH GARANCIJA PREMA J.P. SRBIJAGAS U 2018. GODINI - BH-GAS d.o.o. Sarajevo (važi do 29-11-2017)
(pitanja i odgovori) USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SKLADIŠTA ZA OPASNI I NEOPASNI OTPAD - J.P. Elektroprivreda BiH d.d.- Elektrodistribucija Tuzla (važi do 05-12-2017)
Više...

Plartni promet - nabavke

Grantovi - Konkursi

Sample 1a

 

abfbih od
abrs cbbih