Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS

UNIQA Online-AKCIJA IO webbaner 728x90px

O stanju u bankarskom sektoru

Vlada FBiH razmatrala je i usvojila nekoliko informacija koje se odnose na stanje u bankarskom sektoru Federacije BiH, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

Ukupan prošlogodišnji prihod banaka iznosio je 969 miliona KM i što je za šest posto ili 52 miliona KM više nego u 2015. godini. Neto kamatni prihod iznosio je 587 miliona KM, s rastom od tri posto ili 18 miliona KM i učešćem u strukturi ukupnog prihoda od 61 posto. Operativni prihodi, kao druga komponenta ukupnog prihoda, imali su rast od deset posto ili 34 miliona KM, iznosili su 382 miliona KM, što je učešće od 39 posto u strukturi ukupnog prihoda.

U 2016., kao i u 2015. godini, nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi: jedna banka je u pretežno državnom vlasništvu, a od 14 banaka u pretežno privatnom četiri su u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih osoba - rezidenata, a deset u većinskom stranom vlasništvu. Najveće učešće i dalje imaju bankarske grupe i banke iz Austrije (41,2 posto), Italije (15,5 posto), Turske (13,5 posto) i Rusije (7,3 posto). Ostale zemlje su imale pojedinačno učešće manje od sedam posto.

Kako je navedeno u izvještaju koji se odnosi na mikrokreditne organizacije, u Federaciji BiH dozvolu za rad Agencije ima njih 12. Posluju putem 279 organizacionih dijelova, a broje ukupno 1.251 radnika, što je za 51 više u odnosu na 31.12.2015. godine. Bilansna suma MKO je na kraju 2016. godine iznosila 440,1 milion KM, te bila veća za 16,8 miliona KM ili četiri posto u odnosu na godinu ranije. Mikrokreditni portfolio bilježi rast od šest posto (22,5 miliona KM), te iskazuje poboljšanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.

Ukupna bilansna suma lizing društava u Federaciji BiH je na dan 31.12.2016. godine, kaže se u slijedećoj usvojenoj informaciji, iznosila 421.515 hiljada KM, što je za 43.357 hiljada KM ili 9,33 posto manje u odnosu na 31.12.2015. godine. Pri tome je kod dva lizing društva evidentan porast bilansne sume od 24.538 hiljada KM, a kod pet pad u ukupnom iznosu od 67.895 hiljada KM. Lani je ova djelatnost u Federaciji BiH imala gubitak od 798 hiljada KM. Tri lizing društva su iskazala negativan finansijski rezultat od 4.062 hiljade KM, a četiri pozitivan od 3.264 hiljade KM. Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.12.2016. godine iznosio 46.411 hiljada KM i u poređenju sa 31.12.2015. godine smanjen je za 870 hiljada KM ili 1,84 posto.

Federalna vlada usvojila je i izvještaj o prošlogodišnjem radu Ombudsmena za bankarski sistem u FBiH, kada je je zaprimljeno 363 prigovora, zahtjeva i obavještenja povodom nastalih pojedinačnih spornih odnosa između korisnika i davalaca finansijskih usluga u vezi s postupanjem i radom finansijskih institucija i komunikacije s korisnicima. Završen je rad na 321 predmetu, uključujući i 14 postupaka pokrenutih u 2015. godini, a okončanih lani.

 

na vrh

Sample 1a

 

abfbih od
abrs cbbih